fbpx

PASSIKUVA SUOMI

PASSFOTO

VAD ÄR ETT PASS?

Pass är ett officielt identitetsbevis som fungerar som resedokument. Giltighetstiden för passen är 5 år!

ELEKTRONISKT PASSFOTO ELLER PÅ PAPPER?

Du behöver inte ett pappersfoto när du ansöker om ett pass. Vi skickar ditt foto elektroniskt till polisen och du får en bildkod med textmeddelande. Därefter du kan göra ansökan på nätet eller vid serviceställe. Behålla bildkoden, ditt fotot kan hittas med den!

PAPPERSFOTO FÖR ETT KÖRKORT!

För ett körkort behöver du ett pappersfoto. Ett elektroniskt passfoto är giltigt för körkortet om polisen har accepterat ditt foto i pass eller identitetskort. De flera visum kräver ett pappersfoto. 

3 STEG FÖR ATT ANSKÖKA OM PASS PÅ NÄTET

KOM IN TILL OSS FÖR FOTOGRAFERING!

Vi skickar ditt foto elektroniskt till polisen. Du får en bildkod (giltig i 6 månader) med textmeddelande som du behöver när du ansöker om ett pass!

FYLL I ANSÖKAN PÅ NÄTET

Fyll i ansökan på nätet www.poliisi.fi/asiointipalvelu. Bifoga bildkoden till din ansökan, betala och välja en anstalt. Leveranstiden för passet är 5-8 vardagar!

HÄMTA UT PASS

Passet skickas till en anstalt du har valt. Du får ett meddelande när ditt passet kan avhämtas! Behöver en försändelsekod och ett identitetsbevis (duger det inte körkort) när du avhämtar ditt passet. Du kan också ge en annan person fullmakt att avhämtar ditt passet. Personen som avhämtar ditt passet måste har gällande identitetsbevis.

Ansökan kan vanligen göras helt på nätet om dina fingeravtryck har tagits för ditt tidigare pass för högst 6 år sedan och ditt namn är detsamma som i ditt tidigare pass. Om dessa villkor inte uppfylls kan ansökan göras helt på nätet men den behandlas först när du besöker polisens serviceställe för identifiering. När du fyller i ansökan uppger systemet om du måste besöka servicestället.

VILKA ANSÖKNINGAR KAN ANVÄNDA ETT ELEKTRONISKT PASSFOTO?

ELEKTRONISKT PASSFOTO KAN ANVÄNDA TILL ANSÖKNINGAR OM FÖLJANDE TYPER

PASS (tillfälligt pass, främlingspass, resedokument för flykting)

IDENTITETSKORT (med undantag av ett tillfällig identitetskort)

ORDNINGSVAKTSKORT

VÄKTARKORT också tillfälligt väktakort

KORT FÖR UTFÖRARE AV AÄKERHETSSKYDDSUPPGIFTER

VAPENHANTERINGSTILLSTÅND

UPPEHÅLLSTILLSTÅND förnyelse av uppehållstillståndskort och uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar

VAD ÄR EN BILDKOD?

Bildkod är koden som du behöver när du ansöker om ett pass både på nätet och vid serviceställe! Ditt foto kan hittas med den! Du får bildkoden med textmeddelande.

VISSTE DU?

Foto som bifogas i ansökan kan vara högst 6 månader gammalt. Du kan ansöka om ett identitetskort samtidigt som pass eftersom samma fotot gäller för båda!

VISSTE DU?

Körkort är inte ett officielt identitetsbevis! Pass och identitetskort är officiella identitetsbevis. 

TIPS!

Hej studerande!

Du kan också använda passfoto i ett studentkort!

I BRÅDSKA MED ETT PASS?

Ett pass har gått ut och resan närmar? Inga problem! 

SNABBPASS

Snabbpasset kan avhämtas senast på den andra vardagen efter beställning om en ansökan har gjorts på nätet senast kl. 9 och det finns utrymme i snabbpasskvoten för samma dag! 

EXPRESSPASS

Expresspass är ett vanligt pass som leverans med expressleveranshastighet. Om en ansökan har gjorts på nätet senast kl. 9 på en vardag kan det färdiga passet avhämtas på samma eftermiddag kl. 16 om det finns utrymme i expresspasskvoten för samma dag. Om ansökan göras vid serviceställe eller ansökan gjorde på nätet kräver ett identifieringsbesök är tidsgränsen kl. 11. Om ansökan har gjorts senare eller om ansökan ryms med först i kvoten i följande dag, kan det färdiga passet avhämtas följande vardag kl. 16. Du kan ansöka om expresspass vid vilket serviceställe som helst men det färdiga passet levereras endast till avhämtningsställena nedan:

Matkahuoltos terminal vid Kampen, Kamppi köpcentrum Narinken 1, Helsingfors

R-kiosken, Terminal 2, Helsingfors-Vanda flygplats

Verkkokauppa.com:s 24h kiosk, Sandholmsgränden 11, Helsingfors

Är viktig att kontrollera ditt destinationslandet resebestämmelserna med vilket slags pass kan du resa till landet och vad andra krav destinationslandet ställer på t ex. passets giltighetstid.

VAD NU!

PASS HAR TAPPAD

Om ditt pass har tappad eller stulen, är viktigt för att göra anmälan förhindra missbruk. Du kan göra anmälan på nätet eller på polisstation. Utomlands kan anmälan göras i den finska beskickningen. När anmälan har gjorts kan du ansöka om ett nytt pass på normalt sätt.

PASS HAR GÅTT SÖNDER

Om ditt pass har gått sönder, kontakta polisens serviceställe eller till den finska beskickningen om du är utomlands. Det lönar sig inte att resa med ett söndrigt pass eftersom din resa kan bli avbruten vid en gränskontroll. 

VAD GÖRA JAG TILL ETT GAMMALT PASS?

När du får ett nytt pass, giltighetstid det gammalt passen går ut och du kan inte använda det. 

Med nytt passet får du anvisningar hur att utrota det gammalt passet.